salary

Новозеландската агенция за вътрешни приходи взе решение, с което се легализира плащането на заплати и възнаграждения с криптовалута. Данъците към тях ще се прилагат по обичайния начин.В бюлетин от месец август, агенцията публикува повече информация, в която се посочва че служителите вече могат да си получават възнагражденията...
виж повече