Немски банки искат да предоставят попечителски услуги върху Bitcoin (BTC), Ether (ETH) и XRP

Немски банки искат да предоставят попечителски услуги върху Bitcoin (BTC), Ether (ETH) и XRP

Правителствените служители в Германия потвърждават, че няколко банки са подали искане за стартиране на бизнес за съхраняване на цифрови активи.

Бафин (BaFin), финансовият регулатор на нацията, казва, че е получил над 40 заявления от страни, заинтересовани да предлагат услуги за попечителство на криптовалута, съобщава вестник Handelsblatt.

Обновеният в Германия Закон за пране на пари позволява на банките и други местни финансови институции да предоставят и управляват традиционните ценни книжа, включително акции и облигации, заедно с цифрови активи, включително Bitcoin (BTC), Ether (ETH) и XRP.

Според законопроекта криптовалутите представляват цифрови изображения на стойност, която не е издадена или гарантирана от нито една централна банка или публичен орган и няма правен статут на валута или пари.

Цифровите валути стават все по-популярни през последните няколко години. Тъй като пазарната капитализация продължава да расте, достигайки 288,3 милиарда долара, Банфин се занимава с въпроса на анонимността и експлоатацията на тези нововъзникващи активи от престъпници, пране на пари и международни терористи. Регулаторът предупреждава фирмите, че новите закони изискват предприятията да имат оперативен лиценз, ако искат да предлагат услуги за попечителство.

Германските власти формулират новите регулации, след като Европейският съюз въведе своята пета директива за борба с изпирането на пари (AMLD5), която изисква компаниите в сферата на криптовалутите да гарантират, че операциите им съответстват на актуализираните процеси за познаване на клиентите и AML.

Членът на FDP на Бундестага Франк Шефлер приветства големия брой прояви на интерес. „Пазарът расте по-бързо, отколкото прогнозира Федералното министерство на финансите. Това е едновременно благословия и проклятие. Голямото търсене на лицензи за попечителство на криптовалута показва, че компаниите все по-често прилагат блокчейн технологията и това също е резултат от новото законодателство.

Бафин беше предупредил компаниите, че след като Законът за изпиране на пари влезе в сила от 1 януари 2020 г., за криптовалутния бизнес ще се изисква лиценз за финансов надзор. Законът обаче предвижда преходни периоди до края на ноември 2020 г. за компании, които преди са работили в този бизнес. За преходния период обаче Бафин трябва да получи уведомление до края на март.