EOS изгориха токени за $167 милиона

EOS реши да премахне завинаги над 34 милиона EOS токена на стойност $167 милиона от циркулиращото предлагане. Това огромно изгаряне е опит да се намали инфлацията на блокчейн от 5% на 1%.

Между 15 и 21 производители на блокове на EOS гласуваха на 31 юли 2018 година, за да изгорят 34 милиона бездействащи EOS токена от спестовната сметка на блокчейна.

Спестовна сметка е създадена през януари 2018 година, когато стартира EOS. Но сметката е неактивна в продължение на осем месеца, трупайки средства, които не се разпространяват. Почти 3.6 милиона EOS ($17 милиона) се издават и депозират в сметката eosio.savings на месечна база. А сумата нараства само поради инфлацията.

EOS блокчейна има 5% годишна инфлация. 4% от тази инфлация е депозирана в сметката на eosio.savings, докато 1% се пада на производителите на блокове.

Поради това бе издадена инициатива за премахване на инфлацията от 4% и запазване на инфлацията от 1% за производителите на блокове. Тя получи голяма подкрепа от общността. Процесът на гласуване ще приключи в края на май.

„Това голямо количество натрупани токени вече е прекалено голямо и ако продължаваме да му позволяваме да расте, то в крайна сметка ще се превърне във вектор за атака за мрежата“, според предложението.

На 7 май инициативата бе осъществена и 34,171,037 EOS бяха перманентно изгорени от циркулиращото предлагане. Това премахване обаче не пречи на предстоящите вноски за спестовната сметка, а инфлационните плащания ще продължат да се извършват до преминаване на гласуването за намаляване на инфлацията.

Чрез намаляване на общото циркулиращо предлагане, притежателите на EOS токен имат предимство. Това е така, защото всеки токен ще представлява по-висока стойност, тъй като ще има по-малко от тях.

https://t.me/joinchat/GV\KUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

The post EOS изгориха токени за $167 милиона appeared first on CryptoDnes.bg.