Обединеното кралство с изявление относно „Ръководство за крипто активите“.

Обединеното кралство с изявление относно „Ръководство за крипто активите“.

Финансовият регулатор на Обединеното кралство публикува днес консултативен документ, озаглавен „Ръководство за крипто активите“.

Обявената цел на документа е да предостави по-голяма яснота за участниците на пазара. Периодът за консултации и по-подробно запознаване с криптовалутите е планиран да приключи на 5 април 2019 г., след което ще бъде публикувано политическо изявление с окончателно решение.

В своето въведение към документа FCA декларира, че окончателната версия има за цел „да помогне на участниците на пазара да разберат дали крипто активите, които те използват, са в рамките на регулаторния периметър“.

“Това ще помогне на участниците на пазара да разберат по-добре дали трябва да се оторизират и какви регулации и правила ще засегнат техния бизнес“.

В доклада FCA се посочват различните възможни определения за крипто активите и приложимите закони на Великобритания. По-специално, в ръководството се казва, че крипто активите могат да се считат за „Специфицирани инвестиции“ съгласно Регламента за регулираните дейности на държавата (РАО) или „Финансови инструменти“, регулирани от Директивата за пазарите на финансови инструменти.

Регулаторният орган също така споменава, че такива активи могат да бъдат регулирани от “Регламентите за Електронните Пари” или “Регламентите за Платежните Услуги”.

The post Обединеното кралство с изявление относно „Ръководство за крипто активите“. appeared first on CryptoDnes.bg.