Блокчейн може да “обедини Европа” на фундаментално ниво

Блокчейн може да “обедини Европа” на фундаментално ниво

Федералната служба на Германия за миграцията и бежанците (BAFM) установи, че блокчейн има голям потенциал за подобряване на процедурите за предоставяне на убежище. След успешно приключилото “Доказателство за концепция” (PoC), констатациите бяха публикувани на 26 март в whitepaper.

Документът е редактиран от BAFM и е написан от проектантската група за бизнес и информационни системи на Института за приложни информационни технологии Fraunhofer.

PoS – предприет от BAFM, Fraunhofer FIT и неназован технологичен партньор през първата половина на 2018 – се фокусира върху оценката на потенциала на блокчейн за подкрепа на два ключови аспекта на процедурите за убежище: създаване на надеждни и сигурни дигитални идентичности и подобряване на комуникацията и сътрудничеството между органите на общинско, държавно и национално ниво.

За този PoC, тримата партньори използваха лична и разрешена версия на блокчейн, извлечена от Етериум, като използваха консенсусен алгоритъм за “Доказателство за правомощие” (PoA).

Whitepaper-a очертава, че блокчейн може да позволи създаването на дигитални идентичности за бежанци, които пристигат без документи за самоличност, въз основа на биометрични данни, събрани в момента на първоначалната им регистрация в приемащата държава. Тази непроменима идентичност, базирана на блокчейн, ще подкрепи по-нататъшните аспекти на процедурата за намиране на убежище и ще осигури последователно и сигурно идентифициране на всеки кандидат, в множество организации.

Авторите на whitepaper-a предлагат едно стабилно, базирано на блокчейн решение за идентичност,което би могло да има дългосрочни положителни паневропейски последици, отбелязвайки, че блокчейн може да бъде „дигитален фактор“ на европейския федерализъм в контекста на намирането на убежище. Европейска платформа за децентрализирано управление на процедурите за предоставяне на убежище ще позволи прозрачното съхраняване на мястото на първоначална регистрация на дадено лице. Дигиталните идентичности биха могли да подкрепят единството на Европа, на фундаментално ниво.

Whitepaper-a отбелязва, че законите за защита на данните представляват ключово предизвикателство за иновациите в рамките на европейския контекст – позоваване на Общия регламент за защита на данните (GDPR), правна рамка за целия ЕС, за поверителност на личните данни, която влезе в сила през май 2018.

Независимо от това, би могла да бъде възможна архитектура, съобразена с изискванията на GDPR, за система за намиране на убежище, на базата на блокчейн.

https://t.me/joinchat/GV\KUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

The post Блокчейн може да “обедини Европа” на фундаментално ниво appeared first on CryptoDnes.bg.