Администриране на лични данни

"Хайп Бизнес Груп" ЕООД приема ангажименат си за гарантиране на поверителността и защита на личните данни на потребителите на интернет сайта www.bullcoin.bg изключително сериозно. В тази връзка, "Хайп Бизнес Груп" ЕООД  приема настоящата Политика за поверителност. Моля, запознайте се с нея, за да разберете как "Хайп Бизнес Груп" ЕООД  събира, използва, разкрива и защитава непубличната Ви информация и личните Ви данни.

Всякакви действия по обработване на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 ще бъдат извършвани единствено в съответствие с с тази Политика и приложимата нормативна уредба.

Личните данни, които биват събирани за целите на услугите, предлагани от сайта www.bullcoin.bg, ще бъдат администрирани и обработвани от дружеството "Хайп Бизнес Груп" ЕООД, ЕИК 202637161, с адрес: гр. София, ж.к. Иван Вазов, Емил Берсински, бл. 75, вх. Б, ет. 5, ап. 33.

Данни за контакт с дружеството и длъжностно лице по защита на данните:

Контактите на дружеството са:

Можете да се обръщате към нашия отговорник за защита на личните данни по всякавки въпроси.

Имейл: lubomir.tzekov@hypebusinessgroup.com

Тел: +359 88 7320365

Събиране на информация

Използвайки нашия уебсайт и неговите функционални възможности, следните (категории) лични данни могат да бъдат обработени за целите, посочени в тази Политика за поверителност, както и политиката за бисквитките:

• Име;

• Адрес;

• Телефонен номер;

• Имейл адрес;

• Данни за вход;

• паспорт / лична карта;

• адрес на криптовалута (портфейл);

• IP адрес;

• IBAN-номер;

• ЕГН.

"Хайп Бизнес Груп" ЕООД  събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящата Политика.

С оглед осигуряване сигурността на трансфера на информация "Хайп Бизнес Груп" ЕООД  използва SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към посетителя през уебсайта.

Специални категории данни

“Хайп Бизнес Груп” ЕООД има редица задължения, свързани с изискванията на Закона за мерките срещу Изпиране на пари. В тази връзка, оперирайки посредсством уебсайта си,  “Хайп Бизнес Груп” ЕООД може да събира и обработва информация, която има вероятност да се разглежда информация, представляваща специална категория лични данни съгласно Регламент 2016/679.

Тези лични данни се събират въз основа на изпълнение на законово задължение и поради това обработването им от страна на “Хайп Бизнес Груп” ЕООД е законосъобразно.

Цели на събирането и обработването на личните данни

“Хайп Бизнес Груп” ЕООД използва събраната от клиентите и потребителите на уебсайта непублична информация, съдържаща лични данни, за следните цели:

1. Създаване на профил

Чрез уебсайта www.bullcoin.bg можете да създадете акаунт за нашата онлайн платформа. Този профил ви позволява да купувате, продавате и съхранявате Криптовалутни единици. За да създадете профил, ще трябва в предвидените за това полета да попълните Вашето име, e-mail адрес, парола и държава на пребиваване.

“Хайп Бизнес Груп” ЕООД няма да предоставя вашите данни, събрани на това основание, на трети страни, освен ако не е необходимо за изпълнението на споразумението, което сте сключили с нас или ако това се изисква от закона.

В случай на подозрение за измама или злоупотреба с нашия уебсайт, “Хайп Бизнес Груп” ЕООД може да предаде лични данни на правохранителните органи.

Когато създавате профил на нашия сайт, ние обработваме вашите лични данни за изпълнение на вашето споразумение с “Хайп Бизнес Груп” ЕООД.

2. Закупуване и / или продажба на Криптовалути

Чрез нашия уеб сайт можете да купувате и продавате Криптовалути. За да го направите, трябва да влезете в онлайн профила си, като използвате имейл адреса и паролата си/ В някои случаи, докато купувате и / или продавате Криптовалути, може да бъдете помолени да пристъпите към процедурата за проверка като част от нашите мерки за сигурност.

При закупуване и / или продажба на Криптовалути, “Хайп Бизнес Груп” ЕООД обработва вашите лични данни за изпълнение на сключеното споразумение между вас и “Хайп Бизнес Груп” ЕООД, на основание чл. 6, пар. 1, буква Б от Реглаемент 2016/679.

Събраните данни ще бъдат използвани и за да се извърши класификация на клиента като професионален или непрофесионален – и в тази връзка да му се предостави нормативно установеният набор от документи и друга информация, а също и да се определи данъчният статус на клиента за нуждите на автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

3. Процедура за проверка

На сайат си www.bullcoin.bg“Хайп Бизнес Груп” ЕООД има разработена процедура за проверка като част от нашите мерки за сигурност за закупуване и / или продажба на Криптовалути. В зависимост от конкретната сума на транзакцията или сумата от общите дневни / седмични / месечни транзакции, може да се наложи да предоставите определена информация като част от процедурата ни за проверка и верификация. Процесът е разделен на няколко етапа (в зависимост от точната сума на транзакцията).

В първия етап ще Ви помолим да ни предоставите телефонния си номер, за да ви изпратим текстово съобщение. Вторият етап предполага предоставяне подробности за адреса, посочен от Вас, а третият етап предполага предостaвянето копие на паспорта или личната карта.

В осъществяване процедурата за потвърждаване, “Хайп Бизнес Груп” ЕООД обработва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие.

4. Задаване на сигнали за цените

В платформата www.bullcoin.bg можете да зададете опцията за уведомяване при промяна на цената, за да бъдете уведомявани, когато цената за определена валутна единица достигне определен праг. Ще изпратим това известие на посочения от Вас електронен адрес. В този случай, заявявайки тази услуга, вие давате изричното си съгласие да обработваме Ваши данни – имейл.

5. Свързване с “Хайп Бизнес Груп” ЕООД

Ако имате въпроси, свързани с поръчка, предлаган от нас продукт или Криптовалуитите като цяло, можете да се свържете с нас чрез имейл или акаунтите на нашата платформа в различните социални мрежи като попълните формуляра за връзка. За да отговорим на въпрос, който е изпратен чрез формуляра за връзка, ние ще обработим вашето име и e-mail адрес. Когато се свързвате с “Хайп Бизнес Груп” ЕООД, ние обработваме Вашите лични данни с Вашето съгласие.

6. Получаване на нашия бюлетин

Имаме бюлетин, целта на който е да информира заинтересованите лица за нашите услуги. Можете да заявите желание за получаването му като кликнете върху квадратчето за отметки в онлайн профила си. За да получите нашия бюлетин, ние обработваме вашите лични данни с вашето съгласие.

Освен ако клиентът не е информиран за друго, непубличната информация и личните данни, които с “Хайп Бизнес Груп” ЕООД съхранява и обработва, се използват също така и за:

 • анализиране на текущите нужди на клиента;
 • предотвратяване на измами и пране на пари;
 • подобряване на услугите и продуктите, предлагани на клиента;
 • предоставяне на текуща информация или възможности, за които “ Хайп Бизнес Груп” ЕООД смята, че представляват интерес за клиента.

Съхраняване на лични данни

 • Информацията, която предоставяте, на база описаните по-горе основания и цели, ще бъде съхранявана толкова дълго, колкото е необходимо.
 • Можем да запазим данните по-дълго, ако сме длъжни по закон да го направим.
 • В случай че сте избрали опцията за известяване чрез сигнал за определена монета, ние ще запазим вашия имейл адрес за период от 10 години след последното активно действие.

7. Бисквитки

Нашият уеб сайт съхранява и извлича информация от вашия браузър чрез "бисквитки". Бисквитките имат разнообразни функции. Някои са технически и функционални "бисквитки", които се използват, за да се уверите, че сайтът ще изглежда и работите съгласно Вашите предпочитания. Други "бисквитки", например, ви помагат да постигнете по-персонализиран уеб опит, като показвате реклами, които са насочени към вашите интереси.

Нашият уеб сайт използва следните бисквитки:

• Google

На сайта www.bullcoin.bg бисквитките се поставят от Google чрез Google Analytics, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick и Мениджър на маркери на Google. Използваме тези услуги за проследяване, за получаване на отчети за начина, по който посетителите използват уебсайта, за да получим поглед върху начина, по който посетителите на уебсайта получават достъп до нашия уебсайт чрез търсачката на Google, за да ни дадат информация за ефективността на нашите кампании, предложението за онлайн реклама и за да получим впечатление за ефективността на нашите кампании.

Google може да предостави тази информация на трети страни, ако те са законово задължени да направят това, или когато трети страни обработват информацията от името на Google. Нямаме влияние върху използването на данните от Google и / или от трети страни.

“Хайп Бизнес Груп” e взел следните мерки за защита на вашите лични данни:

Позволяваме на Google да използва информация за други услуги на Google. Прочетете декларацията за поверителност на Google (която подлежи на промяна), за да видите какво правят с личните ви данни, които те получават чрез тези "бисквитки".

Информацията ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в Съединените американски щати. Google се ангажира да се придържа към множество рамки за саморегулиране, включително Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Ако желаете да получите повече информация, може да се запознаете със сертификатите и правилата за поверителност на Гугъл, описващи действащата правна рамка между ЕС и САЩ, в сферата на Защитата на личните данни.

8. Социални медии

Нашият уеб сайт включва бутони за популяризиране и споделяне на уеб страници в социални мрежи, като Facebook и Twitter. За да могат тези бутони да работят, се използват "бисквитки".

Facebook и Twitter позволяват на потребителите си да останат в профила си и лесно да се свързват с Facebook и Twitter чрез джаджи на нашия уебсайт. Тези бутони работят чрез използването на битове от код, които произтичат от тези социални мрежи. Прочетете декларацията за поверителност на Facebook и Twitter (които подлежат на промяна), за да видите какво правят с вашите лични данни, които те придобиват чрез тези "бисквитки".

 Информацията, която Facebook и Twitter събират, се прехвърля в САЩ и се съхранява на сървъри там. Facebook и Twitter се ангажират да се придържат към многобройни рамки за саморегулиране, включително рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ.

9. Поверителност и предоставяне на трети страни

“Хайп Бизнес Груп” ЕООД  полага всички необходими грици за поверителността на данните, които споделяте с нас. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни за целите на директния маркетинг на тези страни.
Случаите, в които  може да предоставим вашите данни на нашите партньори са свързани само и единствено с осигуряването на всички функционалности, които предлага сайта www.bullcoin.bg .

Тези страни могат да включват хостинг доставчици, доставчици на услуги за електронна поща и разработчици на уеб сайтове.

Наред с тези хипотези, “Хайп Бизнес Груп” ЕООД може да бъде задължен да предостави данните ви на трети лица в случаите, в които това се налага от законоуредено задължение. В тези хипотези се включва предоставянето на данни на съдилища и други компетентни органи

10. Сигурност

“Хайп Бизнес Груп” ЕООД  предприема всички необходими мери за да предоврати злоупотребата с и неразрешения достъп до лични данни. Сред предприетите мерки са:

• достъпът до лични данни изисква използването на потребителско име и парола;

• уредени физически мерки за защита на достъпа до системите, в които се съхраняват личните данни;

• използваме защитени връзки (Security Link Security или TLS) за криптиране на цялата информация между тях;

• поддържаме регистър на всички подадени надлжно заявления за достъп до лични данни;

• редовни тестове за проникване и преглед на сигурността от специализирани лица;

• използване на многофакторно удостоверяване, когато е приложимо;

• използване на хостинг доставчик, специализиран в обработването на чувствителни данни;

• обучение на служителите относно най-добрите практики в областта на сигурността.

11. Правата Ви като субект на данни

При желание от Ваша страна за упражняване на някое от долупосочените права, можете да изпратите съответното заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес:

Съгласно Регламент на ЕС 2016/679, всеки субект на лични данни има следните права:

11.1. Право на достъп

Имате право да разберете безплатно какви Ваши данни обработваме, както и дали обработваме такива.

11.2. Право на коригиране

В случай на несъответствие между Вашите данни и тези, които ние обработваме, вие имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне всички данни, които се съхраняват от нас и са неточни.

11.3. Право на ограничаване на обработката

При ограничени обстоятелства, вие имате право да заявите ограничаване или блокиране обработката на определени данни. Такива случаи са необходимостта от проверка точността на Вашите лични данни, основанието за обработка или незаконността на обработването им.

11.4. Право на изтриване

В случаи, че основанието за обработване е отпаднало, вие имате право да заявите изтриване на всички данни, обработвани от нас.

11.5. Право на преносимост на данните

В случай че искате да използвате личните си данни, предоставени електронно, за същата услуга, но от друг доставчик, вие имате право да заявите предаването им на друг доставчик в машинно четим формат. Това право се прилага само за данните, които сте ни предоставили с Вашето съгласие.

11.6. Право на възражение

В случай, че не сте съгласни с начина, по който обработваме Вашите лични данни, имате право да заявите своето възражение.

Това право се прилага само за данните,  обработването на които е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и за данни, обработването на които е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите на субекта на данни.

11.7. Право на оттегляне на съгласието

При предоставянето на данни въз основа на Вашето съгласие, вие имате правото по всяко време да заявите оттегляне на съгласието за обработка на конкретния вид лични данни.

11.8. Право на жалба

В случай че не сте доволни от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви данни, то вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган,отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

12. Промени в тази декларация за поверителност и бисквитки

 • Ние си запазваме правото да променяме това изявление. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате това изявление, за да сте информирани за евентуални промени.

13. Права на субекта на данните

 • Имате право да поискате проверка на вашите лични данни. Можете да поискате коригиране или изтриване на личните ви данни, когато данните са неправилни или не са подходящи (в рамките на нашия портал можете също да получите достъп до среда за управление, където можете сами да зададете, зададете и промените настройките). Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни. Имате право да получите копие на данните си в обикновен, машинно четен формат, за да можете да го прехвърлите на друга организация.
 • Тази заявка може да бъде подадена, като се свържете с нас на електронна поща: или на страницата за контакти.
 • С оглед предотвратяването на злоуотреби, може да ви помолим да се идентифицирате по подходящ начин.

14. Национален надзор

Ако имате оплаквания във връзка с обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до българския национален надзорен орган, отговарящ за защитата на личните данни.

За България това е Комисията за защита на личните данни

КОНТАКТИ НА КЗЛД

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: кзлд@цпдп.бг

Интернет страница: ввв.цпдп.бг

Информация за контакт

Ако имате въпроси, предложения или възражения, след като се запознаете с настоящата политика за поверителност и бисквитки, можете да се свържете с нас чрез посочените на нашия уебсайт данни за контакт.

Приложимо право

Настоящата Политика се регулира от и се тълкува в съответствие със законодателството на Република България и споровете, свързани с тези Политика, се решават между страните, а при невъзможност - подлежат на решаване от съдилищата на Република България.